Zgodovina


Začetki podjetja segajo že v leta okoli 1980, ko se je oče sedanjih vodilnih Valentin Jesenko začel ukvarjati z zbiranjem mleka po okoliških kmetijah in transportom v mlekarno.

Sprva je bilo ustanovljeno podjetje Valentin Jesenko s.p., ki pa se je leta 2009 preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo TIGRAD d.o.o.

Skozi vsa leta smo se ukvarjali z letnim in zimskim vzdrževanjem cest, transportom, gradnjo cest in drugih objektov.

Zadnjih nekaj let se ukvarjamo tudi z mednarodnim transportom. V našem voznem parku je 17 vlačilcev za prevoz razsutih in paletnih tovorov.

Z lastno mobilno drobilnico in sejalno napravo drobimo agregat in ga separiramo po frakcijah za nadaljnjo uporabo. Smo tudi imetnik Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov na mobilni drobilni napravi.

Eden večjih projektov v letu 2013 je bila tudi selitev v nove poslovne prostore v Logatcu, saj smo sedaj dostopnejši za naše stranke.